Vår bästa dansklubb och sista?

Blåa skor (Söderåsens dans Klubb)


Dansen bugg  

Utdrag från Svenska dansportsförbundet; 

Bugg är en typisk svensk dans och är mycket populär på dansgolven. Dansen bedöms efter vissa grundregler, men mycket beror på herrens förning och damens följsamhet. Parkänslan är viktig. Dansen skall väl harmonisera med musiken och spegla dess intensitet och stämningar. Akrobatik är inte tillåten. Detta var i korta drag reglerna och dom behöver man inte följa vid social dans, men vid tävlingsdans. Vi får inte glömma bedömning vid tävlingarna, personlig åsikt gällande domarna är; fem stycken bör dom vara och att ”alla steg är lika värda” , vi dansar olika men bara det är i takt så är det OK. Alla dansdialekter är godkända oavsett var du kommer ifrån. Domarna bedömer utifrån sitt eget tyckande och då anser jag att alla tävlingar skall ha fem domare, större spridning och mer rättvist.

Med några års erfarenhet (började med bugg hösten 1995) så skall jag ge min personliga syn på dansen bugg. När jag började så blev det något som man kallade för ”rundbugg”, för mig spelade det ingen roll vilket namn dialekten hade. För även om buggen är en så kallad ”enkel” dans så hade jag stora problem, det klingar fortfarande i huvudet ”ett, två , tre, fyra och så vidare”. Efter ett tag fungerade det och jag fick till det, inte perfekt men jag buggade. Som så många andra så blev jag helt ”galen” av buggen, dansade jämt när tid och dans fanns på schemat. Jag började i en s.k. korp förening, Volvo IF i Göteborg, tack Robban. Gick sedan till en annan klubb, Donnum Ferrum som genast upptäckte mina brister och dom var många, många! Fostrades i klubben med början hösten 2001 till våren 2003, tog oss från BSD till BSC (tackar min fru för det). Vi har nu återupptagit buggen tillsammans igen efter 4 års uppehåll, jag har dansat men inte  Yvonne, efter ett tags träning stod vi åter på pallen och det var senast 4 år sedan, gud vad kul det var! 2006 har varit ett roligt dansår och vi kommer nu att satsa på 2007. vi skall ändra vår dansstil, till lite mer puls och inlevelse! 2007 skall sluta med B-gruppen för oss, garanterat! Mikael Trädgård får som han vill, Mer puls och driv!

En dans utan stress och mindre ”kutande” runt har också bidragit till en väsentlig förbättring, en instruktör sa något mycket bra till mig; ”Du skall vara lat när du dansar och låta damen göra jobbet!”. Men vi har mycket kvar om vi skall få lite ”puls” i dansen, svårt! Vårt mål är dock BSA någon gång. Vad ert mål är vet inte jag men dansa utifrån era egna förutsättningar och dom egna målen och framförallt, ha roligt!

Lycka till!

Svensk dansmusik

 

Dansband, Svensktoppsband, är benämningen på en typ av musikgrupp som framför allt spelar en speciell sorts populärmusik, dansbandsmusik, att dansa pardans till. Till dansbandsmusik dansas ofta bugg och foxtrot. Musiken går ofta i 4/4-takt, med tydlig baktakt (som i rock). Även andra taktarter kan förekomma då vissa, särskilt äldre, dansband framför gammaldansmusik. Dansbandsmusiken är närmast besläktad med swing, "schlager" och country, ibland även gammaldans, jazz och rockmusik. De dansband som har influenser från rock är det främst den rock som var populär under 1950- och 60-talen. Begreppen "dansband" och "dansbandsmusik" myntades åren kring 1970, då denna musikstil började bli så pass enhetlig att den kunde betraktas som egen musikgenre inom svensk populärmusik. Dansbandsmusik är en företeelse som utvecklats mycket i Sverige, och som har spritts till länder som Danmark, Finland och Norge. Då dansbandsmusiken kom till Norge från Sverige kallades den i början "Svensktoppar".

De vanligaste instrumenten i ett dansband är elbas, elgitarr, keyboard och trummor. I äldre dansband var även dragspel (framför allt Wizex) och saxofon (framför allt Ingmar Nordströms och Thorleifs) vanligt. Numera sköts dock ofta blås och stråk av synthar, särskilt vid livespelningar bland de "modernare" dansbanden. I mer countryinfluerade låtar kan även steelguitar förekomma. I Curt Haagers förekom även trumpet, mindre vanligt för dansband.

Ett dansband reser ofta runt i buss, och spelar ofta flera gånger i veckanåret runt, utomhus om somrarna och inomhus om vintrarna. Spelningen kan också ske ombord på en båt.

Flera dansband bär namn efter sin sångare, ibland avkortat, följt av ordet orkester. Denna tradition kommer från de gamla dansorkestrarna, vilka hade namn efter sin kapellmästare. Många gånger är "s" ersatta av "z" i slutet av bandnamnet inom dansbandsgenren. Vissa dansband bär namn efter tidigare medlemmar.

 

Källa: Wikipedia 2009